Valdība atbalstīs krājaizdevu sabiedrības

Avots: 2017. gada 24. janvāra Finanšu Ministrijas informatīvais ziņojums, http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/fm-piedava-modeli-krajaizdevu-sabiedribu-apvienotas-strukturas-izveidei

FM piedāvā modeli krājaizdevu sabiedrību apvienotās struktūras izveidei

Otrdien, 24.janvārī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām. FM piedāvā modeli krājaizdevu sabiedrību apvienotas struktūras izveidošanai, krājaizdevu sabiedrībām brīvprātīgi apvienojot spēkus, dibinot vienotu krājaizdevu sabiedrību banku.

Šī brīža situācijā ir grūtības nodrošināt vienmērīgu pieejamo finanšu pakalpojumu reģionālo pārklājumu. Tādējādi apvienota krājaizdevu sabiedrību banka piedāvātu finanšu pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, apvienojot pieejamos krājaizdevu sabiedrību finanšu, tehniskos un informācijas tehnoloģiju resursus, kā arī Latvijā pieejamās zināšanas.

Apvienotās bankas darbība būtu saistīta ne tikai ar esošo krājaizdevu sabiedrību pakalpojumu sniegšanu, tostarp noguldījumu pieņemšanu, aizdevumu izsniegšanu, skaidras un bezskaidras naudas norēķiniem, bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem, tirdzniecību ar finanšu instrumentiem un valūtu biedru uzdevumā, konsultāciju sniegšanu biedriem finansiāla rakstura jautājumos, bet arī bankas darbības ietvaros ar aizdevumu izsniegšanu savu biedru dibinātām juridiskām personām.

Vienlaikus FM ieskatā Latvijā uz apvienoto krājaizdevu sabiedrību banku ir jāattiecina kredītiestādēm līdzvērtīgas regulējošās prasības, kuru mērķis ir nodrošināt prudenciālo uzraudzību, tostarp pretciklisko kapitāla rezervi, globāli sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezervi, citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezervi, sistēmisko riska kapitāla rezervi, kopējo kapitāla rezervi. Tas nozīmē, ja, mainoties darbības modelim, pieaug cikliskie vai strukturālie sistēmiskie riski, ir paredzēta atbilstošu uzraudzības pasākumu veikšana.

Plānots saglabāt pamatprincipu, ka kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga organizācija  ar tiesībām izvēlēties, vai iesaistīties krājaizdevu sabiedrību bankā. Tāpat plānots saglabāt iespēju krājaizdevu sabiedrībām darboties arī esošajā normatīvajā ietvarā – saglabājot savu lomu kā pašpalīdzības kasēm, kas izsniedz kredītus tikai saviem biedriem – fiziskām personām, individuālajiem komersantiem, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām.

Krājaizdevu sabiedrība ir biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs, kura būtība ir apmierināt biedru ikdienas vajadzības, iesaistot šajā procesā pašus cilvēkus. Krājaizdevu sabiedrības pamatuzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai, veicinot taupību un veidojot resursus biedru kreditēšanai, sekmētu viņu labklājību. Krājaizdevu sabiedrības biedri ir vienlaicīgi tās īpašnieki un klienti – krājaizdevu sabiedrība pieder visiem biedriem un tikai biedri var saņemt pakalpojumus.

Informatīvais ziņojums

Zaiga Puškina
Finanšu ministrijas
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67083881
E-pasts: zaiga.puskina@fm.gov.lv