Starptautiskā Krājaizdevu Sabiedrību diena

Šogad pasaule 71. reizi svinēs Starptautisko Krājaizdevu Sabiedrību dienu (International Credit Union Day).

Diena tiek atzīmēta, lai stiprinātu globālās finanšu kooperācijas garu, izprastu kustības vēsturi, uzsvērtu tās sasniegumus, novērtētu smago darbu un dalītos pieredzē.
Starptautisko Krājaizdevu Sabiedrību dienu svin kopš 1948. gada oktobra trešajā ceturdienā. Galvenais mērķis ir palielināt izpratni par milzīgo darbu, ko krājaizdevu sabiedrības  un citi finanšu kooperatīvi veic visā pasaulē, dodot dalībniekiem iespēju iesaistīties un darboties kopīgu interešu labā.

2019. gada 17. oktobri svinam kopā ar citām pasaules krājaizdevu sabiedrībām.

Šī gada devīze: Vietējais serviss. Globāla pieejamība.

Vairāk par šo tēmu var palasīt WOCCU mājaslapā (angliski)

Pasaules varenie balso par krājaizdevu sabiedrībām

Par cilvēka patiesajiem nolūkiem vislabāk liecina viņa darbi. Darbi nemelo, pat ja vārdi ir ar tiem pretrunā.

Tā nu izrādās, ka pasaules varenie, pie kuriem pieskaitāmas dažādas ASV valdības organizācijas, ļoti labprāt izmanto krājaizdevu sabiedrības kā savstarpējās finanšu sadarbības formu. Praktiski visām lielajām arodbiedrībām un nozarēm ir savas krājaizdevu sabiedrības.

Nezinātāji varētu jautāt, kāda gan tam jēga? Atbilde ir vienkārša: ja nozarē vai organizācijā ir pietiekoši daudz darbinieku un naudas līdzekļu, rodas iespēja naudu apgrozīt “savā lokā”, ierobežojot naudas līdzekļu aizplūšanu. Peļņu par aizdevumu procentiem gūst tikai krājaizdevu sabiedrības locekļi, un tā nenonāk banku kabatās. Vēl viens efekts ir darbinieku piesaistīšana un motivēšana, daži varbūt teiktu – lielāka atkarība. Parasti par dalībniekiem var kļūt arī dažādi apakšuzņēmēji un biznesa partneri – tur paveras dažādu biznesa manevru iespējas.

Lūk, daži piemēri. Turpiniet lasīt