Starptautiskā krājaizdevu sabiedrību diena

Ceturtdien, 2022. gada 20. oktobrī atzīmējam Starptautisko krājaizdevu sabiedrību dienu, lai stiprinātu krājaizdevu sabiedrību kustības garu.

Šī gada tēma: “Uzlabojiet savu finansiālo nākotni ar krājaizdevu sabiedrību“.

Dienu atzīmē, lai pārdomātu krājaizdevu sabiedrību kustības vēsturi, popularizētu tās sasniegumus, novērtētu ieguldīto darbu un dalītos biedru pieredzē. Starptautiskā Krājaizdevu savienību diena tiek atzīmēta oktobra trešajā ceturtdienā kopš 1948. gada, šogad jau 74. reizi.

Mērķi:

  • palielināt izpratni par milzīgo darbu, ko veic krājaizdevu sabiedrības un citi finanšu kooperatīvi visā pasaulē;
  • iesaistīt vairāk biedru Krājaizdevu sabiedrībās un finanšu kooperatīvos.

Dienu atzīmējot, visā pasaulē notiek līdzekļu vākšanas pasākumi, atvērto durvju dienas, konkursi, pikniki, brīvprātīgo darbs un parādes.

Attēls no https://www.woccu.org/education_and_networking/icuday

Starptautiskā Krājaizdevu Sabiedrību diena

Šogad pasaule 71. reizi svinēs Starptautisko Krājaizdevu Sabiedrību dienu (International Credit Union Day).

Diena tiek atzīmēta, lai stiprinātu globālās finanšu kooperācijas garu, izprastu kustības vēsturi, uzsvērtu tās sasniegumus, novērtētu smago darbu un dalītos pieredzē.
Starptautisko Krājaizdevu Sabiedrību dienu svin kopš 1948. gada oktobra trešajā ceturdienā. Galvenais mērķis ir palielināt izpratni par milzīgo darbu, ko krājaizdevu sabiedrības  un citi finanšu kooperatīvi veic visā pasaulē, dodot dalībniekiem iespēju iesaistīties un darboties kopīgu interešu labā.

2019. gada 17. oktobri svinam kopā ar citām pasaules krājaizdevu sabiedrībām.

Šī gada devīze: Vietējais serviss. Globāla pieejamība.

Vairāk par šo tēmu var palasīt WOCCU mājaslapā (angliski)

Pasaules varenie balso par krājaizdevu sabiedrībām

Par cilvēka patiesajiem nolūkiem vislabāk liecina viņa darbi. Darbi nemelo, pat ja vārdi ir ar tiem pretrunā.

Tā nu izrādās, ka pasaules varenie, pie kuriem pieskaitāmas dažādas ASV valdības organizācijas, ļoti labprāt izmanto krājaizdevu sabiedrības kā savstarpējās finanšu sadarbības formu. Praktiski visām lielajām arodbiedrībām un nozarēm ir savas krājaizdevu sabiedrības.

Nezinātāji varētu jautāt, kāda gan tam jēga? Atbilde ir vienkārša: ja nozarē vai organizācijā ir pietiekoši daudz darbinieku un naudas līdzekļu, rodas iespēja naudu apgrozīt “savā lokā”, ierobežojot naudas līdzekļu aizplūšanu. Peļņu par aizdevumu procentiem gūst tikai krājaizdevu sabiedrības locekļi, un tā nenonāk banku kabatās. Vēl viens efekts ir darbinieku piesaistīšana un motivēšana, daži varbūt teiktu – lielāka atkarība. Parasti par dalībniekiem var kļūt arī dažādi apakšuzņēmēji un biznesa partneri – tur paveras dažādu biznesa manevru iespējas.

Lūk, daži piemēri. Turpiniet lasīt