Feiferis: Latvijā krājaizdevu sabiedrību attīstību kavē likumi, kas liedz tām apvienoties

Latvijā krājaizdevu sabiedrību attīstību kavē likumi, kas liedz tām apvienoties, aģentūrai BNS pastāstīja Krājaizdevu apvienības valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis.

Viņš norādīja, ka 2014.gadā licenci zaudēja trīs kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības un pamatproblēmas izriet no Latvijas likumu īpatnībām, kas liedz krājaizdevu sabiedrībām apvienoties, lai veidotu kopēju komersantu.

Kamēr citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs darbojas kooperācijas pamatprincipi, kad vienas krājaizdevu sabiedrības ieguvums ir visu sabiedrību kopīgs ieguvums, Latvijā katrai krājaizdevu sabiedrībai jāspēj savas problēmas risināt individuāli un bieži darbojas kooperācijas idejai pretējs princips, jo vienas krājaizdevu sabiedrības ieguvums rada zaudējumus citām sabiedrībām.

Viņš atzīmēja, ka tādējādi Latvijā ir izveidojies unikāls kooperācijas modelis, par kuru bieži jādzird citu ES dalībvalstu pārstāvju zobgalīgi komentāri.

Latvijā izveidojies unikāls kooperācijas modelis, par kuru bieži jādzird citu ES dalībvalstu pārstāvju zobgalīgi komentāri, jo paralēli darbojas krājaizdevu sabiedrības kā no 19.gadsimta, jo tām nav pat datora, ir krājaizdevu sabiedrības no 20.gadsimta ar datoru, bet bez atbilstoša programmnodrošinājuma, kur aprēķini tiek veikti “Excel” vai uz papīra lapām, un ir sabiedrības, kas gandrīz sasniegušas 21.gadsimtu, jo spējušas ieviest internetbanku un SWIFT.

Turpiniet lasīt

ES līmenī reģionos iesaka attīstīt krājaizdevu sabiedrības

Nevienlīdzīga reģionu attīstība ir problēma visas ES līmenī; ne tikai Latvijā cilvēki bēg no laukiem un pārceļas uz pilsētām vai ES attīstītākajām valstīm. No šīs problēmas cieš visa Austrumeiropa un daļēji Dienvideiropa. Ekonomiski vājāko reģionu uzlabošana ir viens no galvenajiem ES uzdevumiem.

Lai sasniegtu stratēģijas ES 2020 mērķus, uzlabotu Eiropas Savienības, atsevišķu tās dalībvalstu un to reģionu izaugsmi un konkurētspēju, nodarbinātību un līdzsvarotu darbaspēka mobilitāti, konverģences veicināšanai starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģioniem piešķirama augstākā prioritāte Eiropas iestāžu un nacionālo valdību politiskajā dienas kārtībā. Lai sekmētu konverģenci starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģioniem, nepieciešams risināt turpmāk minētos uzdevumus.

6. … Aicinām pašvaldības meklēt iespējas veicināt finanšu pieejamību uzņēmumiem, veidojot grantu un biznesa uzsācēju atbalsta programmas, biznesa inkubatorus un tehnoloģiju pārneses centrus, publiskās – privātās partnerības, krājaizdevu sabiedrības un sekmējot uzņēmēju kooperāciju.

Avots: starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai”, 2015. g. 11. – 12. februāris, dokuments “Rīcībpolitikas stratēģijas rekomendācijas“, publicēts LDDK mājaslapā (PDF, 2 lpp).

Biedrības biedru sapulce 2015. gada 20. martā

Saskaņā ar valdes lēmumu, tiek sasaukta mūsu biedrības biedru sapulce.

Laiks: 2015. gada 20. marts, plkst. 13:00

Vieta: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, III stāvs, 315. telpa

Darba kārtībā:

  1. Krājaizdevu apvienības gada pārskats par 2014. gadu;
  2. Revīzijas ziņojums;
  3. Dažādi.

Biedru sapulcē ar balsstiesībām piedalās tikai tie KAA biedri, kas ir pārreģistrējušies saskaņā ar jaunajiem statūtiem.

 

Ar cieņu,

Inesis Feiferis, Krājaizdevu apvienības valdes priekšsēdētājs