AML procedūras

Pēdējā gada aktualitāte ir AML (angl. Anti-Money Laundering) procedūras.

Jau ilgāku laiku Latvijas krājaizdevu sabiedrības koordinēti strādā pie AML procedūrām, lai atvieglotu to saskaņošanu ar Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju.

IMAG1177IMAG1174

Gada atskaišu kopsapulce 2018.g. 6. martā

Krājaizdevu Apvienības Valde sasauc gada atskaišu Kopsapulci.

Laiks un vieta: 2018. gada 6. martā, plkst. 11.00, Zemkopības ministrijas 315. kabinetā.

Dienas kārtībā:

1. Izmaiņas statūtos
2. Izmaiņas Valdē un Revīzijas komisijā
3. Valdes ziņojums un gada pārskata apstiprināšana
4. Rīcības plāns 2018.gadam
5. Citi jautājumi.

Ar cieņu,
Ē. Čoders
KAA valdes pr-ja vietnieks