Biedrības “Krājaizdevu apvienība” gada atskaišu kopsapulce

Biedrības “Krājaizdevu apvienība” valde izsludina gada atskaišu kopsapulci.

Norises vieta un laiks: Zemkopības ministrija (telpa tiks precizēta), 2020. gada 24. marts plkst. 11.00

Darba kārtība:

1. valdes ziņojums un 2019. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2020. gada plāna un budžeta apstiprināšana;
3. citi jautājumi.

Kopsapulce 2017. g. 16. martā

Valde izsludina Krājaizdevu Apvienības kopsapulci, kas notiks 2017. g. 16. martā plkst 11.00.

Vieta: Zemkopības ministrija, 315. telpa.

Dienas kārtībā:

  1. Valdes ziņojums un gada pārskata apstiprināšana;
  2. Izmaiņas statūtos;
  3. Darba grupa jaunajam krājaizdevu regulējumam;
  4. Citi jautājumi.