AML procedūras

Pēdējā gada aktualitāte ir AML (angl. Anti-Money Laundering) procedūras.

Jau ilgāku laiku Latvijas krājaizdevu sabiedrības koordinēti strādā pie AML procedūrām, lai atvieglotu to saskaņošanu ar Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju.

IMAG1177IMAG1174

Advertisements

Šodien starptautiskā krājaizdevu sabiedrību diena

Šodien, 10. oktobrī, atzīmējama starptautiskā krājaizdevu sabiedrību diena.

Krājaizdevu Apvienības vārdā sveicam visus  Krājaizdevu sabiedrību biedrus!

https://www.woccu.org/networking_education/icuday

Kopsapulce 2016. gada 15. martā

2016. gada 15. martā plkst. 10.00-12.00 notiks Krājaizdevu apvienības kopsapulce. Sapulces vieta – Zemkopības ministrija, 315. telpa.

Kvoruma trūkuma gadījumā atkārtotā sapulce paredzēta 29. martā.

Darba kārtība:

  1. Gada pārskats, valdes atskaite;
  2. Sadarbība ar LKKSS;
  3. Likumdošanas iniciatīvas;
  4. Dažādi jautājumi.

Biedriem, kas plāno nepiedalīties, lūgums savas balsis ar pilnvarojumu nodot citiem biedriem, kas tomēr plāno ierasties.

Licenci saņem jauna KKS – Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Avots: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi-masu-informacijas-l/2015/5298-fktk-izsniegs-licenci-rigas-kooperativajai-krajaizdevu-sabiedribai.html

Rīgā, 09.09.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK izsniegs licenci Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS).

Jaunā KKS tiek veidota pēc teritoriālā principa – biedri tiks piesaistīti ne tikai no Rīgas, bet arī no tai blakus esošajām administratīvajām teritorijām, kuras robežojas ar Rīgu, t.i., Jūrmalas, Ķekavas novada, Salaspils novada, Garkalnes novada, Stopiņu novada, Mārupes novada, Babītes novada, Olaines novada un Carnikavas novada, kā arī tiks piesaistītas juridiskās personas.*

Par Rīgas KKS valdes priekšsēdētāju ir apstiprināts Uldis Cimdiņš, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku Ivars Šenbergs un valdes locekli Armands Mucenieks.

*Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta 5. daļu

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, elina.avotina@fktk.lv

Krājaizdevu sabiedrībās iesaistās arī uzņēmēji; palīdz “mazajiem” ātrāk nekā bankas

Pārpublicēts no Lauku Avīzes, http://www.la.lv/krajaizdevas-aktivizejas/

Latvijas KKS izaugsme

Vismaz četras iniciatīvas grupas, aptverot desmit novadus, tostarp iesaistot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālistus, patlaban apzina iespējamos kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) dalībniekus, gatavo statūtus un citus dokumentus iesniegšanai Finanšu un kapitāla uzraudzības komisijā (FKTK), kā arī gatavojas dibināšanas sapulcēm.

Iesaistās arī uzņēmēji

Vēl pirms vairākiem gadiem KKS Latvijā galvenokārt atbalstīja, aizdeva naudu un palīdzēja pelnīt cilvēkiem, kas nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, turpretim tagad finanšu kooperatīvu priekšrocības saredz un izmanto aizvien vairāk uzņēmēju. Tā aprīļa beigās licenci saņēma Latvijas Lauksaimnieku KKS, Turpināt lasīt

Latvijā izveidota vēl viena krājaizdevu sabiedrība

Avots: FKTK 29. aprīļa paziņojums presei

Rīgā, 29.04.2015
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Tiks izsniegta licence “Latvijas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrībai”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS) – “Latvijas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrībai”.

Jaunā KKS tiek veidota pēc nodarbinātības principa ar mērķi apvienot esošās Latvijas lauksaimnieku biedrības biedrus. Par tās valdes priekšsēdētāju ir apstiprināta Irina Pilvere, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku Andris Štamers un valdes locekli Ivars Keviešens.

Šobrīd Latvijā darbojas 32 licencētas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Pēc FKTK datiem biedriem izsniegto kredītu atlikums 2014. gada 4. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās (par 0.5%) un decembra beigās sasniedza 16.2 milj. eiro, tomēr gada laikā kopumā kredītportfeļa atlikums saglabāja izaugsmi (par 1.9% jeb par 301 tūkst. eiro). Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums kopš 2014. gada sākuma audzis par 8.1% jeb par 1.2 milj. eiro, pērnā gada beigās sasniedzot 16.5 milj. eiro.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292, 
elina.avotina@fktk.lv