Licenci saņem jauna KKS – Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Avots: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi-masu-informacijas-l/2015/5298-fktk-izsniegs-licenci-rigas-kooperativajai-krajaizdevu-sabiedribai.html

Rīgā, 09.09.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK izsniegs licenci Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS).

Jaunā KKS tiek veidota pēc teritoriālā principa – biedri tiks piesaistīti ne tikai no Rīgas, bet arī no tai blakus esošajām administratīvajām teritorijām, kuras robežojas ar Rīgu, t.i., Jūrmalas, Ķekavas novada, Salaspils novada, Garkalnes novada, Stopiņu novada, Mārupes novada, Babītes novada, Olaines novada un Carnikavas novada, kā arī tiks piesaistītas juridiskās personas.*

Par Rīgas KKS valdes priekšsēdētāju ir apstiprināts Uldis Cimdiņš, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku Ivars Šenbergs un valdes locekli Armands Mucenieks.

*Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta 5. daļu

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, elina.avotina@fktk.lv

Krājaizdevu sabiedrībās iesaistās arī uzņēmēji; palīdz “mazajiem” ātrāk nekā bankas

Pārpublicēts no Lauku Avīzes, http://www.la.lv/krajaizdevas-aktivizejas/

Latvijas KKS izaugsme

Vismaz četras iniciatīvas grupas, aptverot desmit novadus, tostarp iesaistot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālistus, patlaban apzina iespējamos kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) dalībniekus, gatavo statūtus un citus dokumentus iesniegšanai Finanšu un kapitāla uzraudzības komisijā (FKTK), kā arī gatavojas dibināšanas sapulcēm.

Iesaistās arī uzņēmēji

Vēl pirms vairākiem gadiem KKS Latvijā galvenokārt atbalstīja, aizdeva naudu un palīdzēja pelnīt cilvēkiem, kas nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, turpretim tagad finanšu kooperatīvu priekšrocības saredz un izmanto aizvien vairāk uzņēmēju. Tā aprīļa beigās licenci saņēma Latvijas Lauksaimnieku KKS, Turpiniet lasīt

Latvijā izveidota vēl viena krājaizdevu sabiedrība

Avots: FKTK 29. aprīļa paziņojums presei

Rīgā, 29.04.2015
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Tiks izsniegta licence “Latvijas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrībai”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS) – “Latvijas lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrībai”.

Jaunā KKS tiek veidota pēc nodarbinātības principa ar mērķi apvienot esošās Latvijas lauksaimnieku biedrības biedrus. Par tās valdes priekšsēdētāju ir apstiprināta Irina Pilvere, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku Andris Štamers un valdes locekli Ivars Keviešens.

Šobrīd Latvijā darbojas 32 licencētas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Pēc FKTK datiem biedriem izsniegto kredītu atlikums 2014. gada 4. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās (par 0.5%) un decembra beigās sasniedza 16.2 milj. eiro, tomēr gada laikā kopumā kredītportfeļa atlikums saglabāja izaugsmi (par 1.9% jeb par 301 tūkst. eiro). Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums kopš 2014. gada sākuma audzis par 8.1% jeb par 1.2 milj. eiro, pērnā gada beigās sasniedzot 16.5 milj. eiro.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292, 
elina.avotina@fktk.lv

Biedrības biedru sapulce 2015. gada 20. martā

Saskaņā ar valdes lēmumu, tiek sasaukta mūsu biedrības biedru sapulce.

Laiks: 2015. gada 20. marts, plkst. 13:00

Vieta: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, III stāvs, 315. telpa

Darba kārtībā:

 1. Krājaizdevu apvienības gada pārskats par 2014. gadu;
 2. Revīzijas ziņojums;
 3. Dažādi.

Biedru sapulcē ar balsstiesībām piedalās tikai tie KAA biedri, kas ir pārreģistrējušies saskaņā ar jaunajiem statūtiem.

 

Ar cieņu,

Inesis Feiferis, Krājaizdevu apvienības valdes priekšsēdētājs

Biedrības biedru pārreģistrācija līdz 1. martam

2014. gada 11. decembrī notika biedrības sapulce, kurā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs biedrības turpmāko darbību:

1. Tika nolemts, ka par biedrības biedriem varēs būt arī juridiskās personas, proti – krājaizdevu sabiedrības. Pirmās piecas jau iestājušās (skat. biedru sarakstu). Atbilstošas izmainīti statūti.

2. Ir mainījies valdes sastāvs. Jaunās valdes locekļi: Inesis Feiferis (priekšsēdētājs), Ēriks Čoders, Ludmila Tjujuševa, Arnis Lemešonoks, Pēteris Mārtiņsons. Revīzijas komisija: Pauls Irbins.

3. Katram biedram, kas ir privātpersona, jābūt par dalībnieku kādā no krājaizdevu sabiedrībām, lai praktiski iepazītos ar krājaizdevu sabiedrību darbu. Daļa biedru ir pilnīgi pasīvi un nekā nepiedalās biedrības darbā, tādēļ līdz 1. martam notiks biedru pārreģistrācija, informējot valdi par savu vēlēšanos arī turpmāk darboties biedrībā un par to, kurā krājaizdevu biedrībā tie iestājušies.

 

Atkārtota biedrības kopsapulce 2014. gada 11. decembrī

Šodien, 2014. gada 27. novembrī notika kārtējā biedrības kopsapulce. Sapulce nebija lemttiesīga, jo nebija kvoruma (ieradās 13 biedri).

Tādēļ atkārtotā sapulce notiks 11. decembrī, Zemkopības Ministrijā, plkst. 13.00, 315. telpā. Kvorums vairs nav obligāti nepieciešams.

Darba kārtība, saskaņā ar likumu, saglabājas iepriekšējā:

 1. Valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas.
 2. Līdzšinējās darbības izvērtējums.
 3. Diskusijas par tālāko darbības modeli saistībā ar pēdējām likumdošanas izmaiņām un prasībām. Iespējamā biedrības pārveidošana par krājaizdevu sabiedrību biedru pārstāvētu organizāciju.
 4. Jaunu locekļu uzņemšana.

Krājaizdevu Apvienības valde

Valdības deklarācijā iekļauts atbalsts krājaizdevu sabiedrībām

Laba ziņa: arī jaunajā valdības deklarācijā, tāpat kā iepriekšējā, iekļauts atbalsts krājaizdevu sabiedrībām. Šoreiz jau tuvāk augšgalam, iepriekšējo reizi tas bija 63. punktā.

Citāts:

9. Panāksim banku kredītlīdzekļiem alternatīva finansējuma veidošanos
un attīstību, izmantojot finanšu instrumentus kooperatīvajā sektorā.

10. Sadarbībā ar pašvaldībām atbalstīsim finanšu sistēmas attīstību,
tajā skaitā veicinot iedzīvotāju un pašvaldību apvienošanos
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās ar mērķi pašiem pārvaldīt savus
finanšu resursus, nodrošinot finansējuma pieejamību pēc iespējas tuvāk
cilvēku dzīvesvietām.

Avots: Delfi

Krājaizdevu sabiedrības ir viena no jomām, kurā mēs atpaliekam no tuvākajiem kaimiņiem un kurā ir daudz vējā palaistu izdevību. Bez nacionālā kapitāla uzkrāšanas nevar būt stipras valsts, jo nacionālais kapitāls ir neatkarības stūrakmens. Valdība ir paudusi atbalstu vārdos, un mums jāpanāk atbalsts arī darbos.

Krājaizdevu Apvienības kopsapulce 2014. gada 27. novembrī

Šī gada 27. novembrī paredzēta kārtējā biedrības kopsapulce. Vieta un precīzs laiks pagaidām vēl nav zināmi, par to tiks ziņots atsevišķi, kad nokārtosies telpu jautājums.

Paredzamā darba kārtība šāda:

 1. Valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas.
 2. Līdzšinējās darbības izvērtējums.
 3. Diskusijas par tālāko darbības modeli saistībā ar pēdējām likumdošanas izmaiņām un prasībām. Iespējamā biedrības pārveidošana par krājaizdevu sabiedrību biedru pārstāvētu organizāciju.
 4. Jaunu locekļu uzņemšana

 

Krājaizdevu Apvienības valde

Krājaizdevu Apvienībai jauns valdes priekšsēdētājs

2014. gada 25. martā notika Krājaizdevu Apvienības biedru pilnsapulce, kurā par jauno valdes priekšsēdētāju ievēlēja Paulu Irbinu. Iepriekšējais valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis atkāpās no valdes priekšsēdētāja amata sakarā ar jaunajiem pienākumiem Fiskālās disciplīnas padomē, un arī turpmāk darbosies Krājaizdevu Apvienībā.

Tehniskas kļūdas dēļ 30. martā tika izziņots, ka par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Arnis Lemešonoks. Atvainojamies par šo neprecizitāti.