Biedrības biedru pārreģistrācija līdz 1. martam

2014. gada 11. decembrī notika biedrības sapulce, kurā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs biedrības turpmāko darbību:

1. Tika nolemts, ka par biedrības biedriem varēs būt arī juridiskās personas, proti – krājaizdevu sabiedrības. Pirmās piecas jau iestājušās (skat. biedru sarakstu). Atbilstošas izmainīti statūti.

2. Ir mainījies valdes sastāvs. Jaunās valdes locekļi: Inesis Feiferis (priekšsēdētājs), Ēriks Čoders, Ludmila Tjujuševa, Arnis Lemešonoks, Pēteris Mārtiņsons. Revīzijas komisija: Pauls Irbins.

3. Katram biedram, kas ir privātpersona, jābūt par dalībnieku kādā no krājaizdevu sabiedrībām, lai praktiski iepazītos ar krājaizdevu sabiedrību darbu. Daļa biedru ir pilnīgi pasīvi un nekā nepiedalās biedrības darbā, tādēļ līdz 1. martam notiks biedru pārreģistrācija, informējot valdi par savu vēlēšanos arī turpmāk darboties biedrībā un par to, kurā krājaizdevu biedrībā tie iestājušies.