Kāpēc Latvijas krājaizdevu sabiedrības zaudē sabiedrības uzticību?

Salīdzinoši: Igaunijas krāj-kredītu sabiedrības piesaistījušas 7 reizes lielākus aktīvus kā Latvijas krājaizdevu sabiedrības, kaut arī noguldījumu aizsardzību Latvijā garantē valsts, bet Igaunijā to jānodrošina pašām sabiedrībām.

Kas nosaka atšķirīgo? Avots: https://hoiu-laenu.ee/ (kopējā nozares organizācija).

Igaunijas krāj-kredītu sabiedrības (HLÜ)Latvijas krājaizdevu sabiedrības (KKS)
Noguldījumu aizsardzību līdz 20 000 EUR garantē (HLÜ) izveidots Noguldījumu garantijas fondsNoguldījumu aizsardzību līdz 100 000 EUR garantē valsts Noguldījumu garantijas fonds
Apvienotie (HLÜ) resursi ļauj biedriem piedāvāt mūsdienīgus finanšu pakalpojumus, kas pēc būtības ir tādi paši kā komercbankām.Katra KKS darbojās atbilstoši savu pašu piesaistīto resursu iespējām, tāpēc piedāvātie pakalpojumi ir atšķirīgi un to modernizācija notiek lēni vai nenotiek
Sabiedrību galvenais uzdevums ir nodrošināt saviem biedriem pēc iespējas izdevīgākus pakalpojumus.Sabiedrību statūtos pārsvarā tiek piedāvāta iespēja saņemt konkurētspējīgus pakalpojumus
Peļņa tiek novirzīta attīstībai vai pakalpojumu izmaksu samazināšanaiPeļņa un rezerves uzkrājumi var tikt izmantoti dividenžu izmaksai investoriem, vai uzkrāta un izmantota pēc Valdes ieskatiem (statūtos bieži minēti pretrunīgi mērķi un uzdevumi)
Pakalpojumu izmantotājiem ir tiesības uz daļu no peļņasFKTK noteikumi neparedz peļņas atmaksu pakalpojumu izmantotājiem (likums paredz)
Visiem pakalpojumu izmantotājiem ir garantēta 1 balss kopsapulcēKopsapulci var aizvietot pārstāvji, kas pārstāv juridiskās personas, statūti var paredzēt (likums neļauj) uzņemt biedrus ar atliktām balsstiesībām
Kooperatīvais pārvaldes princips garantē pakalpojumu izmantotāju interešu dominanti pārvaldē. Valdes darbību ikdienā uzrauga biedru PadomeKorporatīvie pārvaldes principi paplašina valdes un investoru tiesības uz pakalpojumu izmantotāju tiesību rēķina. Padomes neveidojas nesamērīgi augsto atbilstības prasību dēļ
Dominējošais ir teritoriālais princips, kas neļauj “izslaukt” finanšu resursus no reģioniem. Tiek veidots efektīvs reģionālo attīstību veicinošs instruments.Dominējošais ir nozaru un jauktais nozaru-teritoriju princips, kas neveicina finanšu resursu piesaisti reģioniem, bet ekonomisko krīžu periodos veicina finanšu resursu aizplūšanu no reģioniem
Pakalpojumu izmantotāji nav ieinteresēti riskantos darījumos, tāpēc HLÜ darbība ir ilgtspējīga un noturīga pret ekonomiskajām krīzēmInvestoru tipa biedri peļņas palielināšanas nolūkos ir ieinteresēti riskēt, tāpēc ekonomiskās krīzes bremzē KKS attīstību