Kāpēc Latvijas krājaizdevu sabiedrības zaudē sabiedrības uzticību?

Salīdzinoši: Igaunijas krāj-kredītu sabiedrības piesaistījušas 7 reizes lielākus aktīvus kā Latvijas krājaizdevu sabiedrības, kaut arī noguldījumu aizsardzību Latvijā garantē valsts, bet Igaunijā to jānodrošina pašām sabiedrībām.

Kas nosaka atšķirīgo? Avots: https://hoiu-laenu.ee/ (kopējā nozares organizācija).

Igaunijas krāj-kredītu sabiedrības (HLÜ)Latvijas krājaizdevu sabiedrības (KKS)
Noguldījumu aizsardzību līdz 20 000 EUR garantē (HLÜ) izveidots Noguldījumu garantijas fondsNoguldījumu aizsardzību līdz 100 000 EUR garantē valsts Noguldījumu garantijas fonds
Apvienotie (HLÜ) resursi ļauj biedriem piedāvāt mūsdienīgus finanšu pakalpojumus, kas pēc būtības ir tādi paši kā komercbankām.Katra KKS darbojās atbilstoši savu pašu piesaistīto resursu iespējām, tāpēc piedāvātie pakalpojumi ir atšķirīgi un to modernizācija notiek lēni vai nenotiek
Sabiedrību galvenais uzdevums ir nodrošināt saviem biedriem pēc iespējas izdevīgākus pakalpojumus.Sabiedrību statūtos pārsvarā tiek piedāvāta iespēja saņemt konkurētspējīgus pakalpojumus
Peļņa tiek novirzīta attīstībai vai pakalpojumu izmaksu samazināšanaiPeļņa un rezerves uzkrājumi var tikt izmantoti dividenžu izmaksai investoriem, vai uzkrāta un izmantota pēc Valdes ieskatiem (statūtos bieži minēti pretrunīgi mērķi un uzdevumi)
Pakalpojumu izmantotājiem ir tiesības uz daļu no peļņasFKTK noteikumi neparedz peļņas atmaksu pakalpojumu izmantotājiem (likums paredz)
Visiem pakalpojumu izmantotājiem ir garantēta 1 balss kopsapulcēKopsapulci var aizvietot pārstāvji, kas pārstāv juridiskās personas, statūti var paredzēt (likums neļauj) uzņemt biedrus ar atliktām balsstiesībām
Kooperatīvais pārvaldes princips garantē pakalpojumu izmantotāju interešu dominanti pārvaldē. Valdes darbību ikdienā uzrauga biedru PadomeKorporatīvie pārvaldes principi paplašina valdes un investoru tiesības uz pakalpojumu izmantotāju tiesību rēķina. Padomes neveidojas nesamērīgi augsto atbilstības prasību dēļ
Dominējošais ir teritoriālais princips, kas neļauj “izslaukt” finanšu resursus no reģioniem. Tiek veidots efektīvs reģionālo attīstību veicinošs instruments.Dominējošais ir nozaru un jauktais nozaru-teritoriju princips, kas neveicina finanšu resursu piesaisti reģioniem, bet ekonomisko krīžu periodos veicina finanšu resursu aizplūšanu no reģioniem
Pakalpojumu izmantotāji nav ieinteresēti riskantos darījumos, tāpēc HLÜ darbība ir ilgtspējīga un noturīga pret ekonomiskajām krīzēmInvestoru tipa biedri peļņas palielināšanas nolūkos ir ieinteresēti riskēt, tāpēc ekonomiskās krīzes bremzē KKS attīstību

Starptautiskā krājaizdevu sabiedrību diena – 2021. gada 21. oktobrī

Šogad Starptautisko krājaizdevu sabiedrību dienu svinam ceturtdienā, 2021. gada 21. oktobrī.

Starptautisko krājaizdevu sabiedrību dienu atzīmē, lai stiprinātu globālās krājaizdevu sabiedrību kustības garu. Šo dienu atzīmē, lai atspoguļotu krājaizdevu sabiedrību kustības vēsturi, popularizētu tās sasniegumus, atcerētos smago darbu un dalītos biedru pieredzē. Starptautiskā krājaizdevu sabiedrību diena tiek atzīmēta kopš 1948.gada oktobra, mēneša trešajā ceturtdienā.

Mērķis ir veicināt izpratni par milzīgo darbu, ko krājaizdevu sabiedrības un citi finanšu kooperatīvi veic visā pasaulē, un dot biedriem iespēju iesaistīties. Svētku dienā krājaizdevu sabiedrības un finanšu kooperatīvi visā pasaulē vāc līdzekļus, vada atvērto durvju dienas, rīko konkursus un organizē brīvprātīgo darbu, kultūras, atpūtas pasākumus un parādes.

  1. gada 21. oktobrī globālā krājaizdevu sabiedrību kopiena atzīmēs 73. gadadienu!

Šī gada tēma ir “Veidot finansiālo veselību gaišākai rītdienai”.

Apsveicam KKS “VIDZEMES KAPITĀLS” ar licences saņemšanu

Krājaizdevu apvienība apsveic jaundibināto krājaizdevu sabiedrību “VIdzemes kapitāls” ar licences saņemšanu.

Avots: https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-izsniedz-licenci-kooperativajai-krajaizdevu-sabiedribai-vidzemes-kapitals/

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 5. oktobrī pieņēmusi lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai “VIDZEMES KAPITĀLS”.

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “VIDZEMES KAPITĀLS” tiek veidota pēc teritoriālā principa, tajā var apvienoties Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Rīgai pieguļošo novadu, tai skaitā Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils un Stopiņu novada administratīvo teritoriju iedzīvotāji, kā arī tie, kam pieder nekustamais īpašums, kas veic komercdarbību vai aroddarbību šajos novados. Sabiedrībai var pievienoties arī juridiskās personas saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likumu.

WOCCU pārstāvis viesojas Latvijā

25.04.2019. ar Krājaizdevu apvienības biedriem tikās World Council of Credit Unions (Pasaules kredītsabiedrību savienība) reģionālais konsultants Pawel Grzesik.

Rīgas krājaizdevu sabiedrības telpās notika sarunas ar Pierīgas un jaundibināto krājaizdevu sabiedrību pārstāvjiem, bet Siguldā ar Vidzemes lauku krājaizdevu sabiedrību pārstāvjiem.

Secinājumi:

1. Latvijas krājaizdevu sabiedrību attīstība ir neatbilstoša to pastāvēšanas ilgumam;
2. Latvijas krājaizdevu sabiedrības neizmanto Eiropas un Pasaules Kredītsabiedrību organizāciju piedāvāto atbalstu;
3. Biedriem piedāvāto pakalpojumu klāsts ir šaurs un tie ir dārgi;
4. Krājaizdevu sabiedrību tehniskais nodrošinājums ir kritiski vājš.

Biedru Kopsapulce 26.03.2019. plkst. 10:00

Biedrības “Krājaizdevu apvienība” Valde izsludina biedru Kopsapulci otrdien, 26.03.2019. plkst. 10:00 Zemkopības Ministrijas 315. telpā.

Dienas kārtība:

  1. Vadības ziņojums.
  2. Gada pārskata apstiprināšana
  3. Gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
  4. Par datorprogrammu krājaizdevu sabiedrībām
  5. Citi jautājumi (biedru uzņemšana)

Gada atskaišu kopsapulce 2018.g. 6. martā

Krājaizdevu Apvienības Valde sasauc gada atskaišu Kopsapulci.

Laiks un vieta: 2018. gada 6. martā, plkst. 11.00, Zemkopības ministrijas 315. kabinetā.

Dienas kārtībā:

1. Izmaiņas statūtos
2. Izmaiņas Valdē un Revīzijas komisijā
3. Valdes ziņojums un gada pārskata apstiprināšana
4. Rīcības plāns 2018.gadam
5. Citi jautājumi.

Ar cieņu,
Ē. Čoders
KAA valdes pr-ja vietnieks