Krājaizdevu sabiedrību darbības atjaunošanas vēsture Latvijas Republikā

1991. gada 06. augusts. Augstākā padome pieņem Latvijas Republikas likumu “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām”.

3. pants. Kooperatīvo sabiedrību veidi
Šajā likumā noteiktajā kārtībā var izveidot šādas kooperatīvās sabiedrības:
1) krājaizdevu sabiedrības;

1992. gada 19. maijs. Tiek pieņemts likums “Par bankām”, kas definē:

Kredītbiedrība, krājaizdevumu sabiedrība ir kredītiestāde, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 1991. gada 6. augusta likumu «Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām»

(Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 35/36)

1992. gada 23. oktobris. Uzņēmumu Reģistrā pēc Latvijas Bankas licences saņemšanas tiek reģistrēta Kopdarbības biedrība “LATVIJAS KRĀJAIZDEVUMU BIEDRĪBA”.

1993. gada 15. jūlijs. Ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu Nr. 393 tiek apstiprināti Kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrību paraugstatūti. Turpiniet lasīt

Politiķi pamanījuši krājaizdevu sabiedrības

2019. gada 21. februāra raidījumā “Preses klubs” kanālā RīgaTV24 LRA priekšsēdētājs Eduards Smiltēns pauda viedokli, ka Latvijā jāattīsta krājaizdevu sabiedrības kā alternatīva bankām.

Tieši šāds ir Krājaizdevu Apvienības uzdevums.

Saite uz video

Sveicam KKS “Ziemeļvidzeme” ar licences saņemšanu!

Apveicam kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību “Ziemeļvidzeme” ar licences saņemšanu!

Latvijā ir kļuvis par vienu krājaizdevu sabiedrību vairāk. KKS “Ziemeļvidzeme” darbojas pēc teritoriālā principa, ietverot Valkas, Strenču, Smiltenes un Apes novadus.

Valdes priekšsēdētāja Ināra Lazdiņa, valdes locekles Ilze Grandava un Valda Empele.

Avots: FKTK publikācija

Saeima atbalsta iespēju krājaizdevu sabiedrībām veidot kooperatīvās bankas

Avots: 2018. g. 7. jūnija publikācija “Dienā” Saeima atbalsta iespēju krājaizdevu sabiedrībām veidot kooperatīvās bankas

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par grozījumiem Krājaizdevu sabiedrību likumā, kas paredz, ka krājaizdevu sabiedrību darbības sekmēšanai varēs veidot kooperatīvās bankas jeb otrā līmeņa kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības.

Ar speciālu tiesisko regulējumu un Krājaizdevu sabiedrību likumā noteikto otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrības būs tiesīgas dibināt tikai krājaizdevu sabiedrības, kas ir izpildījušas visas Krājaizdevu sabiedrību likuma prasības. Lai noteiktu precīzus nosacījumus otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību veidošanai, paredzēts izstrādāt speciālu tiesisko regulējumu, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību.

Lai Latvijā izveidotu otrā līmeņa kooperatīvus, uz tiem jāattiecina visas kredītiestāžu darbībai noteiktās regulējošās prasības, tostarp prasības pamatkapitāla lielumam, un tām ir nepieciešama papildu uzraudzība, skaidroja Finanšu ministrijā (FM).

Gadījumā, ja krājaizdevu sabiedrība veic dividenžu izmaksu no krājaizdevu sabiedrības peļņas, biedram tiks izmaksāta sabiedrības peļņa proporcionāli biedra apmaksāto paju skaitam. Ar šo precizēto likuma normu plānots nodrošināt vienveidīgu normas piemērošanu praksē. Turpiniet lasīt

Šodien Limbažos KKS Metsepole dibināšanas sapulce

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” dibināšanas sapulce notiks 2016.gada 16.februārī Rīgas ielā 16, Limbažos, mazajā zālē, plkst. 16.00.

Darba kārtība:
1. Iecelt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” sapulces vadītāju un protokolētāju;
2. Apstiprināt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” dibināšanas sapulces darba kārtību;
3. Apstiprināt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” dibināšanas sapulces dalībnieku pilnvaras;
4. Lemt par kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” dibināšanu;
5. Apstiprināt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” nosaukumu;
6. Apstiprināt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” statūtus;
7. Ievēlēt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” valdi un revīzijas institūcijas;
8. Ievēlēt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” kredītu vērtēšanas komisiju;
9. Apstiprināt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE” budžetu pirmajam saimnieciskās darbības gadam;
10. Citi ar kooperatīvās darbības uzsākšanu saistītie jautājumi.

Saskaņā ar dibināšanas līgumu
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „METSEPOLE”
pilnvarotais pārstāvis Agris Vēveris, mob.tālr. 28350218, e-pasts:agris.veveris@limbazi.lv

Avots: http://www.limbazi.lv/8-aktualitates/5013-pazinojums-par-kooperativas-krajaizdevu-sabiedribas-metsepole-dibinasanas-sapulci

Krājaizdevu Apvienība novēl izdošanos un ražīgu darbību!