Biedrības “Krājaizdevu apvienība” gada atskaišu kopsapulce

Biedrības “Krājaizdevu apvienība” valde izsludina gada atskaišu kopsapulci.

Norises vieta un laiks: Zemkopības ministrija (telpa tiks precizēta), 2020. gada 24. marts plkst. 11.00

Darba kārtība:

1. valdes ziņojums un 2019. gada pārskata apstiprināšana;
2. 2020. gada plāna un budžeta apstiprināšana;
3. citi jautājumi.

Kopsapulce 2017. g. 16. martā

Valde izsludina Krājaizdevu Apvienības kopsapulci, kas notiks 2017. g. 16. martā plkst 11.00.

Vieta: Zemkopības ministrija, 315. telpa.

Dienas kārtībā:

 1. Valdes ziņojums un gada pārskata apstiprināšana;
 2. Izmaiņas statūtos;
 3. Darba grupa jaunajam krājaizdevu regulējumam;
 4. Citi jautājumi.

Kopsapulce 2016. gada 15. martā

2016. gada 15. martā plkst. 10.00-12.00 notiks Krājaizdevu apvienības kopsapulce. Sapulces vieta – Zemkopības ministrija, 315. telpa.

Kvoruma trūkuma gadījumā atkārtotā sapulce paredzēta 29. martā.

Darba kārtība:

 1. Gada pārskats, valdes atskaite;
 2. Sadarbība ar LKKSS;
 3. Likumdošanas iniciatīvas;
 4. Dažādi jautājumi.

Biedriem, kas plāno nepiedalīties, lūgums savas balsis ar pilnvarojumu nodot citiem biedriem, kas tomēr plāno ierasties.

Biedrības biedru pārreģistrācija līdz 1. martam

2014. gada 11. decembrī notika biedrības sapulce, kurā tika pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs biedrības turpmāko darbību:

1. Tika nolemts, ka par biedrības biedriem varēs būt arī juridiskās personas, proti – krājaizdevu sabiedrības. Pirmās piecas jau iestājušās (skat. biedru sarakstu). Atbilstošas izmainīti statūti.

2. Ir mainījies valdes sastāvs. Jaunās valdes locekļi: Inesis Feiferis (priekšsēdētājs), Ēriks Čoders, Ludmila Tjujuševa, Arnis Lemešonoks, Pēteris Mārtiņsons. Revīzijas komisija: Pauls Irbins.

3. Katram biedram, kas ir privātpersona, jābūt par dalībnieku kādā no krājaizdevu sabiedrībām, lai praktiski iepazītos ar krājaizdevu sabiedrību darbu. Daļa biedru ir pilnīgi pasīvi un nekā nepiedalās biedrības darbā, tādēļ līdz 1. martam notiks biedru pārreģistrācija, informējot valdi par savu vēlēšanos arī turpmāk darboties biedrībā un par to, kurā krājaizdevu biedrībā tie iestājušies.

 

Atkārtota biedrības kopsapulce 2014. gada 11. decembrī

Šodien, 2014. gada 27. novembrī notika kārtējā biedrības kopsapulce. Sapulce nebija lemttiesīga, jo nebija kvoruma (ieradās 13 biedri).

Tādēļ atkārtotā sapulce notiks 11. decembrī, Zemkopības Ministrijā, plkst. 13.00, 315. telpā. Kvorums vairs nav obligāti nepieciešams.

Darba kārtība, saskaņā ar likumu, saglabājas iepriekšējā:

 1. Valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas.
 2. Līdzšinējās darbības izvērtējums.
 3. Diskusijas par tālāko darbības modeli saistībā ar pēdējām likumdošanas izmaiņām un prasībām. Iespējamā biedrības pārveidošana par krājaizdevu sabiedrību biedru pārstāvētu organizāciju.
 4. Jaunu locekļu uzņemšana.

Krājaizdevu Apvienības valde

Krājaizdevu Apvienības kopsapulce 2014. gada 27. novembrī

Šī gada 27. novembrī paredzēta kārtējā biedrības kopsapulce. Vieta un precīzs laiks pagaidām vēl nav zināmi, par to tiks ziņots atsevišķi, kad nokārtosies telpu jautājums.

Paredzamā darba kārtība šāda:

 1. Valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanas.
 2. Līdzšinējās darbības izvērtējums.
 3. Diskusijas par tālāko darbības modeli saistībā ar pēdējām likumdošanas izmaiņām un prasībām. Iespējamā biedrības pārveidošana par krājaizdevu sabiedrību biedru pārstāvētu organizāciju.
 4. Jaunu locekļu uzņemšana

 

Krājaizdevu Apvienības valde

Krājaizdevu Apvienības kopsapulce 2014. gada 25. martā

Krājaizdevu Apvienības kopsapulce notiks otrdien, 2014. gada 25. martā, Zemkopības Ministrijas ēkā Republikas laukumā 2, 315. telpā no 11.00 līdz 13.00.

Darba kārtība:

 • Valdes,revīzijas komitejas ziņojumi;
 • Izmaiņas valdes sastāvā;
 • Gada pārskata apstiprināšana;
 • Citi jautājumi.

Ja ir ierosinājumi par darba kārtību, lūdzu dariet zināmus valdei.