ES līmenī reģionos iesaka attīstīt krājaizdevu sabiedrības

Nevienlīdzīga reģionu attīstība ir problēma visas ES līmenī; ne tikai Latvijā cilvēki bēg no laukiem un pārceļas uz pilsētām vai ES attīstītākajām valstīm. No šīs problēmas cieš visa Austrumeiropa un daļēji Dienvideiropa. Ekonomiski vājāko reģionu uzlabošana ir viens no galvenajiem ES uzdevumiem.

Lai sasniegtu stratēģijas ES 2020 mērķus, uzlabotu Eiropas Savienības, atsevišķu tās dalībvalstu un to reģionu izaugsmi un konkurētspēju, nodarbinātību un līdzsvarotu darbaspēka mobilitāti, konverģences veicināšanai starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģioniem piešķirama augstākā prioritāte Eiropas iestāžu un nacionālo valdību politiskajā dienas kārtībā. Lai sekmētu konverģenci starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģioniem, nepieciešams risināt turpmāk minētos uzdevumus.

6. … Aicinām pašvaldības meklēt iespējas veicināt finanšu pieejamību uzņēmumiem, veidojot grantu un biznesa uzsācēju atbalsta programmas, biznesa inkubatorus un tehnoloģiju pārneses centrus, publiskās – privātās partnerības, krājaizdevu sabiedrības un sekmējot uzņēmēju kooperāciju.

Avots: starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai”, 2015. g. 11. – 12. februāris, dokuments “Rīcībpolitikas stratēģijas rekomendācijas“, publicēts LDDK mājaslapā (PDF, 2 lpp).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s