Pasaules varenie balso par krājaizdevu sabiedrībām

Par cilvēka patiesajiem nolūkiem vislabāk liecina viņa darbi. Darbi nemelo, pat ja vārdi ir ar tiem pretrunā.

Tā nu izrādās, ka pasaules varenie, pie kuriem pieskaitāmas dažādas ASV valdības organizācijas, ļoti labprāt izmanto krājaizdevu sabiedrības kā savstarpējās finanšu sadarbības formu. Praktiski visām lielajām arodbiedrībām un nozarēm ir savas krājaizdevu sabiedrības.

Nezinātāji varētu jautāt, kāda gan tam jēga? Atbilde ir vienkārša: ja nozarē vai organizācijā ir pietiekoši daudz darbinieku un naudas līdzekļu, rodas iespēja naudu apgrozīt “savā lokā”, ierobežojot naudas līdzekļu aizplūšanu. Peļņu par aizdevumu procentiem gūst tikai krājaizdevu sabiedrības locekļi, un tā nenonāk banku kabatās. Vēl viens efekts ir darbinieku piesaistīšana un motivēšana, daži varbūt teiktu – lielāka atkarība. Parasti par dalībniekiem var kļūt arī dažādi apakšuzņēmēji un biznesa partneri – tur paveras dažādu biznesa manevru iespējas.

Lūk, daži piemēri.

Apvienoto Nāciju krājaizdevu sabiedrība. Uzņemšanas kritēriji: http://www.unfcu.org/standard.aspx?id=415
Kopš 1947. gada. Sīkāks apraksts wikipēdijā: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Federal_Credit_Union

ASV Valsts Departamenta krājaizdevu sabiedrība. ASV Valsts Departaments ir apmēram tas pats, kas ārlietu ministrija. Uzņemšanas kritēriji: https://www.sdfcu.org/join

Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas Fonda darbinieku kopējā krājaizdevu sabiedrība.
Uzņemšanas nosacījumi: http://bfsfcu.org/become_a_member/eligibility.html. Interesanti, kāpēc baņķieriem vēl ir vajadzīga krājaizdevu sabiedrība?

Pentagona krājaizdevu sabiedrība. No ne-Pentagona IP adresēm neveras vaļā, taču var aplūkot LinkedIn profilu: http://www.linkedin.com/company/pentagon-federal-credit-union?trk=company_name

ASV Kara flotes krājaizdevu sabiedrība. Dalības nosacījumi: https://www.navyfederal.org/how-to-become-a-member/how-to-become-a-member.php
Saskaņā ar LinkedIn profilu, tā ir pasaules lielākā Krājzidevu sabiedrība ar 5 miljoniem dalībnieku un vairāk nekā 55 miljardiem dolāru aktīvos, un 10 tūkstošiem darbinieku: http://www.linkedin.com/company/navy-federal-credit-union?trk=extra_biz_viewers_viewed

CIP vajadzībām pirms 65 gadiem tika dibināta NorthWest Federal Credit Union (avots šeit: http://www.cutimes.com/2012/08/05/northwest-fcu-members-go-virtual-to-guard-private)
Tagad tajā var stāties ar ASV valdību saistīti uzņēmēji, partnerorganizāciju biedri un citu spiegu organizāciju biedri. Kritēriji uzņemšanai: https://www.nwfcu.org/membership-eligibility/

Baltā Nama krājaizdevu sabiedrība. Piedalīties var visi, kas tur strādā, un viņu radinieki: http://www.whcu.org/membership.aspx

 

Visas tās pēc būtības ir nozaru krājaizdevu sabiedrības. Ja nozarei klājas labi, ir “liekā nauda”, tad šo naudu var novirzīt savu biedru kreditēšanai. Ja nozarei iestājas grūti laiki, nozares krājaizdevu sabiedrībām draud bankrots, jo nav, no kurienes iegūt papildu finansējumu, nav ienākumu avotu daudzveidības. Protams, Pentagonam, Pasaules Bankai vai ASV Jūras Kara flotei naudas trūkums nav sagaidāms, ja vien nenotiek kāda pasaules mēroga kataklizma. Mazākos mērogos ekonomiskās svārstības un atkarība no viena finansējuma avota ir nopietns risks, labs piemērs ir nesen bankrotējusī “Liepājas Metalurga” krājaizdevu sabiedrība.

Rodas jautājums: kāpēc bremzē Latvijas valdība, Latvijas Banka un dažādu ministriju vadība? Zinot, ka daudziem no viņiem ir parādi komercbankās, ar pašu noorganizētu krājaizdevu sabiedrību palīdzību varētu ja arī ne gluži uzreiz atbrīvoties no parādiem, tad vismaz nebūt parādā komercbankām.