Pasaules varenie balso par krājaizdevu sabiedrībām

Par cilvēka patiesajiem nolūkiem vislabāk liecina viņa darbi. Darbi nemelo, pat ja vārdi ir ar tiem pretrunā.

Tā nu izrādās, ka pasaules varenie, pie kuriem pieskaitāmas dažādas ASV valdības organizācijas, ļoti labprāt izmanto krājaizdevu sabiedrības kā savstarpējās finanšu sadarbības formu. Praktiski visām lielajām arodbiedrībām un nozarēm ir savas krājaizdevu sabiedrības.

Nezinātāji varētu jautāt, kāda gan tam jēga? Atbilde ir vienkārša: ja nozarē vai organizācijā ir pietiekoši daudz darbinieku un naudas līdzekļu, rodas iespēja naudu apgrozīt “savā lokā”, ierobežojot naudas līdzekļu aizplūšanu. Peļņu par aizdevumu procentiem gūst tikai krājaizdevu sabiedrības locekļi, un tā nenonāk banku kabatās. Vēl viens efekts ir darbinieku piesaistīšana un motivēšana, daži varbūt teiktu – lielāka atkarība. Parasti par dalībniekiem var kļūt arī dažādi apakšuzņēmēji un biznesa partneri – tur paveras dažādu biznesa manevru iespējas.

Lūk, daži piemēri. Turpiniet lasīt