Uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusija “Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības attīstības iespējas Latvijā”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 2013.gada 4.septembrī plkst. 15.00 organizē pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusiju  “Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības attīstības iespējas Latvijā”. Diskusijā piedalīsies Inesis Feiferis, “Krājaizdevu Apvienības” valdes priekšsēdētājs, Ēriks Čoders, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime” valdes priekšsēdētājs, un Pauls Irbins, Vidzemes Uzņēmējdarbības un Inovācijas Centra valdes loceklis.

Diskusija notiks LPS telpās, Mazā Pils iela 1, 4 stāva zālē. Lūdzam ievērot, ka diskusija notiks paralēli ar video tiešraides translāciju internetā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz semināru klātienē, varēs vērot tā norisi internetā, kā arī piedalīties diskusijās un/vai uzdot jautājumus. Semināra tiešraide tiks translēta LPS mājas lapā – http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Dalībnieki, kas vēlēsies aktīvi iesaistīties ar jautājumiem vai komentāriem un kuru dators ir aprīkots ar mikrofonu un videokameru, var uzinstalēt bezmaksas rīku Lync (līdzīgs Skype) un pilnvērtīgi iesaistīties diskusijā. Ja dators nav aprīkots ar mikrofonu un kameru, izmantojot Lync rīku ir iespēja ērti uzdot jautājumus.

Sīkākai informācijai: Andra Feldmane – Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos; Tālr.: 67508565, 29423295; Andra.Feldmane@lps.lv