Jau piekto gadu Latvijā būtu varējusi darboties krājaizdevu sabiedrību atbalsta programma (papildināts)

2017. gada 24. janvārī Latvijas Republikas Ministru kabinets lēma par atbalsta mehānisma izveidošanu, lai nodrošinātu krājaizdevu sabiedrību attīstību Latvijas reģionos.
Avots: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40407083&mode=mk&date=2017-01-24

2017. gada 2. februārī LBAS (Latvijas brīvo arodbiedrību savienība) pārstāvētās arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pieprasīja finanšu ministrijai atteikties no krājaizdevu sabiedrību atbalsta plāniem.
Avots: http://lakrs.lv/wp-content/uploads/2017/03/lbas_161.pdf (10.lpp.)

LBAS sadarbībā ar lielākajām arodbiedrību krājaizdevu sabiedrībām panāca, ka valsts atbalsta programma reģionālajām krājaizdevu sabiedrībām netiek īstenota.

Rezultāti

Krājaizdevu sabiedrību darbības rezultāti (tūkst. EUR) salīdzinot 2018. un 2022. gadu.
Avots: https://www.fktk.lv/statistika/krajaizdevu-sabiedribas/ceturksna-parskati/?l=2

Rādītāji

31.12.18

31.03.22

2022/2018 %

Aktīvi

31579

30861

97,73

Kredīti

23597

23318

98,82

Noguldījumi

22289

21687

97,3

Pašu kapitāls

7180

7095

98,82

t.sk. Paju kapitāls

3840

3864

100,62

Rezerves kapitāls

1933

2827

146,25

Pašvaldību noguldījumi

78

5

6,41

Sabiedrību skaits

34

32

94,12

Visstraujāk krājaizdevu sabiedrību skaits samazinājies reģionos, bet Rīgā un Pierīgā nedaudz audzis, kas liecina, ka Krājaizdevu sabiedrību likumā noteiktais mērķis netiek īstenots.

1.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir sekmēt finanšu resursu pieejamību, kā arī reģionālo attīstību, veicinot indivīdu līdzdarbošanos tautsaimniecībā.

Papildus informācija 16.06.2022:
FKTK anulē divām krājaizdevu sabiedrībām izsniegtās licences
Avots: https://www.fktk.lv/jaunumi/pazinojumi-medijiem/fktk-anule-divam-krajaizdevu-sabiedribam-izsniegtas-licences/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s