Paneļdiskusija „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas”

Paneļdiskusija notika konferences „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”, Industriālā politika un atbalsts biznesam ietvaros, kas notika Rīgā, 2013. gada 22. martā, plkst. 10:00 Maritim Park Hotel Rīga (Slokas iela 1, Rīga).

Piedalās eksperti no Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Bankas, biedrības „Krājaizdevu apvienība”, Saeimas un Ekonomikas ministrijas.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30824

Konference „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”

2013.gada 22. martā notika Ekonomikas ministrijas organizēta Konference „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”.

Diskusijā piedalījās: ekonomikas ministrs D.Pavļuts, LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs V.Rantiņš, AS IBS „Prudentia” padomes loceklis Ģ.Rungainis, AS „Nordea banka” vecākais ekonomists A.Strazds, LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece I.Antāne.

Semināra paneļdiskusijā „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas”, piedalās eksperti no Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Bankas, biedrības „Krājaizdevu apvienība”, Saeimas un Ekonomikas ministrijas.

Diskusijā piedalās E.Zakulis (Latvijas Banka ), A.Liepiņš (Ekonomikas ministrija), K.Danēvičs (Latvijas Komercbanku asociācija), J.Grišins (Latvijas Riska kapitāla asociācija), Ē. Čoders (biedrība „Krājaizdevu apvienība”).

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka uzņēmējdarbības atbalstam kredītresursu pieejamība ir nepietiekama un atzina, ka jauno uzņēmumu veidošanā un mikrokreditēšanā krājaizdevu sabiedrību loma ir nenovērtēta un to potenciāls netiek izmantots. Ekonomikas ministrijas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību pilnveidot “Krājaizdevu sabiedrību likumu”, lai krājaizdevu sabiedrības spētu efektīvāk sekmēt ekonomisko aktivitāti, it sevišķi reģionos.

Konferences prezentācijas var iegūt no konferencei veltītas sadaļas Ekonomikas Ministrijas tīkla vietnē un Ekonomikas ministrijas Youtube kanāla.