Siguldas novads kā labs piemērs sadarbībā ar krājaizdevu sabiedrību

Pārpublicēts no Sigulda.lv, http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/9993/

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas lauku tīklu organizēja izglītojošu semināru Rēzeknē, lai Latgales reģiona pašvaldības un uzņēmējus iepazīstinātu ar Siguldas novada pieredzi, kā pašvaldība sadarbojoties ar krājaizdevu sabiedrību, spēj aktivizēt novada iedzīvotājus vietējo finanšu resursu apgrozībai novadā.

Sadarbojoties iespējams rast finansējumu gan sociālo jautājumu risināšanai, gan nodrošināt līdzfinansējumu dažādiem attīstības projektiem, un tās ir papildu darbavietas, papildu ienākumi iedzīvotājiem un pašvaldībai.

Rēzeknes seminārā ar pieredzi dalījās Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Zilvers un Siguldas novada krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders. Pēc konferences Lauku tīkla vadība izteica gatavību finansiāli atbalstīt Siguldas novada pieredzes apgūšanu citos Latvijas novados. Arī vairāku Latgales pašvaldību pārstāvji pauda vēlmi vairāk iepazīties ar Siguldas novada pieredzi.

———– Pārpublikācijas beigas  —————

Zemāk saites uz konferencei sagatavoto “Allažu Saimes” prezentāciju:

Prezentācija Microsoft PowerPoint (PPT) formātā

Prezentācija Adobe Portable Document (PDF) formātā

 

Konference „Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvs finanšu instruments pašvaldību teritorijās”

Konference „Krājaizdevu sabiedrības kā alternatīvs finanšu instruments pašvaldību teritorijās” notiks 10:00 2014. gada 4. decembrī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē.

Mērķis

Sekmēt Latgales iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību apvienošanos kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās ar mērķi pašiem pārvaldīt savus finanšu resursus, nodrošinot finansējuma pieejamību pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīvesvietām.

Pamatojums

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (KKS) ir pārbaudīta un pasaulē izplatīta kooperācijas forma, ko apliecina arī pirmskara Latvijas vēsture. Atsevišķu valstu reģionos šādi finanšu kooperatīvi nodrošina 20-60% no finanšu operācijām. Pasaules Banka atzīst, ka KKS galvenā loma ir mazo un mikrouzņēmēju apkalpošanā, nodrošinot depozītu izvietošanu, aizdevumus un norēķinu pakalpojumus. KKS kā vietējā teritorijā strādājoša institūcija labāk izprot vietējo specifiku un vajadzības. Tā ir alternatīva kredītiestādēm, jo īpaši lauku reģionos, kur finanšu kooperatīvi bieži vien ir vienīgie finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas iedzīvotājiem ir sasniedzami. Latgales reģionā krājaizdevu sabiedrību pārstāvniecība ir viszemākā Latvijā. Tieši tāpēc šajā gadā konference tiek rīkota Latgalē, lai tādā veidā sekmētu pašvaldību, uzņēmēju un iedzīvotāju aktivizēšanos krājaizdevu kustībā.

Adresāti

Pašvaldību vadība, par uzņēmējdarbības veicināšanu atbildīgās amatpersonas un darbinieki, uzņēmēji, zemnieki, VRG vadība, uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultanti, citas personas, ka ieinteresētas Latgales attīstībā.

Tēmas un runātāji

  • Latvijas pieredze: Siguldas novada krājaizdevu sabiedrības „Allažu saime” piemērs. Jānis Zilvers, Siguldas novada domes priekšsēdētaja vietnieks, Ēriks Čoders, KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs
  • Eiropas valstu pieredze. Inesis Feiferis, bijušais Hipotēku un Zemes bankas vadītājs, Leo Padazakos, uzņēmējs, vietējā finansējuma platformas Lokal Capital dibinātājs (Zviedrija)
  • Atbalsta instrumenti krājaizdevu sabiedrību izveidei un attīstībai. Pauls Irbins, uzņēmējs, biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” valdes loceklis

Konferenci finansē: Zemkopības ministrija, Valsts Lauku tīkls.

—–

Notikušās konferences plašāks apraksts un prezentācijas pieejamas Lauku tīkla lapā.

Ē. Čodera uzstāšanās Kopienu ekonomikas forumā

Krājaizdevu Apvienības pārstāvji piedalījās Kopienu ekonomikas forumā, kas notika 2014. gada 24. janvārī NVO namā, Laimdotas ielā 42. Dalībnieki apsprieda dažādus jautājumus par vietējo kopienu sadarbības iespējām un apmainījās ar pieredzi par realizētiem projektiem.

Ļoti daudzi foruma dalībnieki nonāca pie slēdziena, ka ir vajadzīga alternatīva finanšu sistēma.

Krājaizdevu Apvienības pārstāvis, KKS “Allažu Saime” vadītājs Ē. Čoders uzstājās ar prezentāciju par sadarbības iespējām, kādas paver kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības jeb finanšu kooperatīvi, stāstīja par pozitīvo pieredzi.

Uzstāšanās video skatāms arī Krājaizdevu Apvienības Youtube kanālā.

Uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusija “Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības attīstības iespējas Latvijā”

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 2013.gada 4.septembrī plkst. 15.00 organizē pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusiju  “Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības attīstības iespējas Latvijā”. Diskusijā piedalīsies Inesis Feiferis, “Krājaizdevu Apvienības” valdes priekšsēdētājs, Ēriks Čoders, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Allažu saime” valdes priekšsēdētājs, un Pauls Irbins, Vidzemes Uzņēmējdarbības un Inovācijas Centra valdes loceklis.

Diskusija notiks LPS telpās, Mazā Pils iela 1, 4 stāva zālē. Lūdzam ievērot, ka diskusija notiks paralēli ar video tiešraides translāciju internetā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz semināru klātienē, varēs vērot tā norisi internetā, kā arī piedalīties diskusijās un/vai uzdot jautājumus. Semināra tiešraide tiks translēta LPS mājas lapā – http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Dalībnieki, kas vēlēsies aktīvi iesaistīties ar jautājumiem vai komentāriem un kuru dators ir aprīkots ar mikrofonu un videokameru, var uzinstalēt bezmaksas rīku Lync (līdzīgs Skype) un pilnvērtīgi iesaistīties diskusijā. Ja dators nav aprīkots ar mikrofonu un kameru, izmantojot Lync rīku ir iespēja ērti uzdot jautājumus.

Sīkākai informācijai: Andra Feldmane – Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos; Tālr.: 67508565, 29423295; Andra.Feldmane@lps.lv

Paneļdiskusija „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas”

Paneļdiskusija notika konferences „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”, Industriālā politika un atbalsts biznesam ietvaros, kas notika Rīgā, 2013. gada 22. martā, plkst. 10:00 Maritim Park Hotel Rīga (Slokas iela 1, Rīga).

Piedalās eksperti no Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Bankas, biedrības „Krājaizdevu apvienība”, Saeimas un Ekonomikas ministrijas.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30824

Konference „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”

2013.gada 22. martā notika Ekonomikas ministrijas organizēta Konference „Latvijas ekonomikas attīstības izaicinājumi 2020”.

Diskusijā piedalījās: ekonomikas ministrs D.Pavļuts, LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs V.Rantiņš, AS IBS „Prudentia” padomes loceklis Ģ.Rungainis, AS „Nordea banka” vecākais ekonomists A.Strazds, LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece I.Antāne.

Semināra paneļdiskusijā „Finansējuma pieejamība un uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas”, piedalās eksperti no Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Riska kapitāla asociācijas, Latvijas Bankas, biedrības „Krājaizdevu apvienība”, Saeimas un Ekonomikas ministrijas.

Diskusijā piedalās E.Zakulis (Latvijas Banka ), A.Liepiņš (Ekonomikas ministrija), K.Danēvičs (Latvijas Komercbanku asociācija), J.Grišins (Latvijas Riska kapitāla asociācija), Ē. Čoders (biedrība „Krājaizdevu apvienība”).

Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka uzņēmējdarbības atbalstam kredītresursu pieejamība ir nepietiekama un atzina, ka jauno uzņēmumu veidošanā un mikrokreditēšanā krājaizdevu sabiedrību loma ir nenovērtēta un to potenciāls netiek izmantots. Ekonomikas ministrijas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību pilnveidot “Krājaizdevu sabiedrību likumu”, lai krājaizdevu sabiedrības spētu efektīvāk sekmēt ekonomisko aktivitāti, it sevišķi reģionos.

Konferences prezentācijas var iegūt no konferencei veltītas sadaļas Ekonomikas Ministrijas tīkla vietnē un Ekonomikas ministrijas Youtube kanāla.